15 czerwca 2016 Udostępnij

Jak zbadać zapotrzebowanie na szkolenie w Twojej firmie?

Każda konkurencyjna firma musi posiadać doskonale wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. To właśnie pracownicy są armią pracodawcy, który to powinien odpowiednio dbać o ich umiejętności i rozwój.

Czy wiesz, jakie są zapotrzebowania na szkolenie w Twojej firmie? Sprawa wcale nie jest taka prosta, a wszystko zależy od tego, jaką ilość osób zatrudniasz. Może zdarzyć się tak, że tylko część z nich potrzebuje podniesienia kwalifikacji, ale są takie tematy, przez które powinni przejść wszyscy – i nie jest to jedynie szkolenie BHP. Na przykład szkolenie z zakresu komunikacji międzyludzkiej, współpracy i asertywności jest doskonałą zarówno w ogromnej korporacji, jak i kameralnej firmie.

W pierwszej kolejności powinieneś zatem ustalić grupę docelową osób, które powinny udać się na szkolenie oraz określić jego tematykę. Idealnym narzędziem ku temu jest wywiad – zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Oczywiście, powinien on przebiegać według jednego schematu, dlatego ważne jest przygotowanie obszernego kwestionariusza, w którym zawarte będą pytania odnośnie do potrzeb szkoleniowych firmy w ogólności, jak i osobistych oczekiwań każdego pracownika. Powinieneś uwzględnić również staż pracy konkretnej osoby i umiejętności, jakie posiada.

Dzięki dokładnej analizie takiego kwestionariusza świetnie zorientujesz się w sytuacji firmy. Będziesz wiedział, co Twoi pracownicy potrafią i w czym czują się pewnie, a co sprawia im trudność. To bardzo ważne, ponieważ wtedy nie stracisz pieniędzy na organizowanie szkolenia, na które nie ma zapotrzebowania, bo po prostu ludzie w Twojej firmie sobie z tym dobrze radzą.

Jakie są typy szkoleń?

- obligatoryjne – czyli takie, które są związane z zapoznaniem się z obowiązującymi przepisami prawnymi lub wymogami instytucji kontrolnych, jak np. PIP czy Sanepid.

- pilne – czyli takie, które mają na celu szybkie uzupełnienie braków w wiedzy lub umiejętnościach pracowników.

Zbadaj również, czy Twoi pracownicy nie potrzebują spotkania integracyjnego.

Przy organizowaniu jakiegokolwiek szkolenia musisz wziąć pod uwagę fakt, by nie zakłóciło ono normalnego trybu pracy w firmie. Może warto poświęcić jeden lub dwa dni na szkolenie, albo po prostu podzielić pracowników na grupy? Wszystko w Twoich rękach.